Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do App Zeniors.

Wersja skrócona: Państwa prywatność jest bardzo ważna dla EasyWeb s.r.o. Dlatego też wykorzystamy Państwa kompletne dane tylko i wyłącznie w celu obsługi i optymalizacji naszego produktu. Nigdy nie przekażemy Państwa wrażliwych danych, takich jak nazwisko, zdjęcie profilowe lub adres e-mail, osobom trzecim w celach reklamowych.

Jeśli chcesz podjąć środki ostrożności, aby nie wykorzystywać danych do celów reklamowych, możesz dezaktywować spersonalizowaną reklamę w ustawieniach aplikacji w sekcji "Prywatność" i w ustawieniach urządzenia. Na urządzeniu Apple, można to zrobić w ustawieniach iOS pod "prywatność" - "reklama", aktywując opcję "no ad-tracking" lub na urządzeniu z systemem android w "ustawieniach Google" (lub "Ustawienia" i tam "Google"), a następnie kliknij na "pokaż" i kliknij na przycisk w "wyłączyć wyświetlanie oparte na zainteresowaniach". Zawsze można usunąć IDFA lub ID reklamy w ustawieniach urządzenia ("reset Ad-Id"). W tym przypadku zostanie utworzony nowy numer identyfikacyjny, który nie zostanie połączony z wcześniej zebranymi danymi. Na urządzeniu Huawei musisz wykonać następujące czynności: Przesuń palcem w górę na ekranie głównym, dotknij ikony ustawienia i wyłącz funkcję „Magazine unlock”. Jeśli nie chcesz wyłączać tej opcji, możesz łatwo sprawdzić swoją subskrypcję w „Magazine unlock” Powinieneś sprawdzić sekcje „Travel” i „Transportation”, aby zobaczyć, czy są zaznaczone, czy niezaznaczone. Jeśli je tam znajdziesz, po prostu je odznacz.

Długa wersja:

Wprowadzenie

EasyWeb s.r.o., Husovo Namesti 1, 267 12 Lodenice, Czechy, (dalej "EasyWeb s.r.o." lub "my/us") obsługuje aplikację mobilną Zeniors App (dalej: "Zeniors App" lub "Zeniors"), którą można pobrać na różne systemy operacyjne, platformę do rozmów, poznawania i spotykania się z innymi osobami i jest podmiotem odpowiedzialnym.

Oferowana usługa jest modelem bezpłatnym, w którym użytkownik Seniorów (zwany dalej: "użytkownikiem" lub "użytkownikiem") może bezpłatnie założyć profil (zwany dalej: "profilem użytkownika") za pośrednictwem aplikacji Zeniors, zamieszczać zdjęcia i wymieniać się informacjami z innymi użytkownikami i ich profilami użytkowników, jeśli są zainteresowani. Użytkownik ma możliwość korzystania z funkcji bezpłatnego członkostwa w aplikacji Zeniors. Seniorzy oferują również płatną usługę Premium (członkostwo VIP), która umożliwia użytkownikowi dostęp do dodatkowych, ekskluzywnych funkcji.

Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi krajowymi i unijnymi wymogami prawnymi.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia sposób postępowania z danymi osobowymi. Dane osobowe to indywidualne informacje o osobistych lub faktycznych okolicznościach pewnej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Obejmują one na przykład imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, ale także adres e-mail i dane dotyczące użytkowania, takie jak adres IP. Ponadto oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje o tym, jakie dane są gromadzone, przechowywane i przetwarzane oraz w jaki sposób EasyWeb s.r.o. zapewnia ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych.

EasyWeb s.r.o. nie wymaga jasnej nazwy. Użytkownik może również wprowadzić pseudonim zamiast nazwy. W przypadku poszczególnych części seniorów - na przykład, jeśli otrzymują Państwo od nas pieniądze - może być konieczne ze względów podatkowych podanie nazwiska, adresu i narodowości. W takich przypadkach poinformujemy Państwa oddzielnie.

1. W jaki sposób są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane moje dane podczas pobierania aplikacji dla Zeniors?

1.1. Pobierz aplikację Zeniors

Po pobraniu aplikacji Zeniors, niezbędne informacje są przekazywane do odpowiedniego operatora sklepu z aplikacjami. W zależności od sklepu App Store, informacje te mogą zawierać na przykład adres e-mail lub numer klienta użytkownika App Store, godzinę pobrania oraz indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia. EasyWeb s.r.o. nie ma jednak żadnego wpływu na gromadzenie tych danych i nie ponosi odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Obowiązują odpowiednie deklaracje/ustawienia dotyczące ochrony danych osobowych danego operatora App Store.

Spółka EasyWeb s.r.o. przetwarza dane dostarczone przez danego operatora App Store w zakresie niezbędnym do pobrania aplikacji Zeniors do urządzenia końcowego.

1.2. Instalacja i pozwolenia

EasyWeb s.r.o. wymaga różnych opcji dostępu i informacji do technicznego funkcjonowania aplikacji Zeniors oraz do świadczenia usług oferowanych wraz z aplikacją Zeniors.

W zależności od systemu operacyjnego, podczas instalacji jest wymagane pozwolenie na dostęp do poszczególnych funkcji i informacji. Uprawnienia dostępu obejmują lokalizację, powiadomienia i dane mobilne.

Uprawnienia te mogą być częściowo wycofane ręcznie w ustawieniach urządzenia końcowego. Należy jednak wziąć pod uwagę, że aplikacja Zeniors może być używana tylko w ograniczonym zakresie lub w ogóle bez odpowiednich zezwoleń. W zależności od wersji aplikacji, uprawnienia są wyszukiwane przed lub po instalacji.

2. W jaki sposób moje dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane podczas odwiedzania aplikacji Zeniors bez tworzenia profilu użytkownika w aplikacji Zeniors?

Zgodnie z niniejszą polityką prywatności, EasyWeb s.r.o. wykorzystuje dane osobowe, które zostały podane przez użytkownika lub które zostały wygenerowane podczas korzystania ze Seniorów bez tworzenia profilu użytkownika i bez odrębnej zgody, wyłącznie w celu realizacji relacji z użytkownikiem i z uzasadnionego interesu EasyWeb s.r.o.

Podczas instalacji aplikacji Zeniors bez tworzenia profilu użytkownika EasyWeb s.r.o. gromadzi następujące dane, które są przekazywane przez urządzenie końcowe użytkownika:

Takie dane są wymagane do instalacji aplikacji Zenior jako takiej lub są wykorzystywane do celów statystycznych, w celu optymalizacji Zenior. Dane te są przetwarzane i wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania fałszywych profili, nielegalnych działań i spamu, a także w celu zapewnienia integralności i stabilności platformy Zenior. W tym celu gromadzone dane przechowujemy w pełnej formie przez okres do 90 dni.

Dane lokalizacyjne są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z tzw. usługi lokalizacyjnej, która od momentu rejestracji oferuje sugestie dostosowane do danej lokalizacji. Więcej informacji na temat danych dotyczących lokalizacji znajduje się również w punkcie 3.1.3.

Dalsze informacje na temat korzystania z cookies i innych usług znajdują się w punkcie 5.

3. W jaki sposób moje dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane po utworzeniu profilu użytkownika i podczas korzystania z aplikacji Zeniors?

EasyWeb s.r.o. wykorzystuje dane osobowe, które użytkownik podał lub które są zbierane podczas korzystania z serwisu Zeniors po utworzeniu profilu użytkownika bez odrębnej zgody, wyłącznie w celu realizacji relacji z użytkownikiem i z uzasadnionego interesu Zeniors zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Aby móc w pełni korzystać z usług Zeniors użytkownik musi utworzyć profil użytkownika. W tym celu użytkownik musi podać dodatkowe dane osobowe, które EasyWeb s.r.o. wykorzystuje do świadczenia danej usługi.

3.1. Dane, które nam Państwo przekazaliście

3.1.1. Informacja obowiązkowa

Podane dane będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane w celu korzystania z usług Zeniors. Informacje te są wykorzystywane m.in. do adresowania, uwierzytelniania, weryfikacji wieku, personalizacji profilu, wyświetlania innych odpowiednich profili użytkowników oraz w formie pseudonimu do celów reklamowych (patrz również pkt. 4).

Dane te usuwamy, gdy użytkownik usuwa swoje konto użytkownika. Podstawą prawną tego przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 I lit. b) EU-GDPR.

3.1.2. Informacje dobrowolne

Użytkownik może dokonać różnych dobrowolnych wpisów w swoim profilu użytkownika i ustawić filtry wyszukiwania. Służy to w szczególności funkcji Zeniors do wybierania zaleceń dla innych profili użytkowników według różnych kryteriów dla użytkownika i wyświetlania ich w ramach Zeniors. Dodatkowe informacje zwiększają prawdopodobieństwo zetknięcia się z odpowiednimi profilami użytkowników. Informacje te są dobrowolne dla użytkownika i mogą być przeglądane, wprowadzane, zmieniane lub usuwane w profilu w zakładce Szczegóły.

Podane dane będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas w celu korzystania z usług Zeniors. Te dobrowolne informacje są widoczne dla innych zalogowanych użytkowników w obrębie Zeniors jako "publiczne", ale mogą być w każdej chwili usunięte lub zmienione przez właściciela profilu użytkownika w ramach ustawień w profilu użytkownika. Ponadto, dane te mogą być również przetwarzane i wykorzystywane do celów reklamowych (patrz szczegóły dotyczące reklamy w punkcie 4).

Dane te są usuwane, gdy użytkownik usunie swoje konto użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 I lit. b) EU-GDPR.8

3.1.3 Dane dotyczące lokalizacji

Wachlarz usług oferowanych przez Zeniors obejmuje również tzw. usługi lokalizacyjne, które przedstawiają użytkownikowi specjalne oferty dostosowane do danej lokalizacji. Pozwala to na pokazanie użytkownikowi innych użytkowników, w szczególności tych, którzy znajdują się w pobliżu.

W celu udostępnienia tych funkcji w ramach aplikacji Zeniors, Zeniors gromadzą dane o położeniu za pomocą GPS używanego urządzenia końcowego, a także dane o położeniu z pobliskich węzłów dostępu radiowego.

Przed pierwszym zebraniem danych dotyczących lokalizacji użytkownik musi zezwolić na ich zebranie. Przetwarzanie danych dotyczących lokalizacji będzie się wówczas odbywać zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Po aktywowaniu zbierania danych dotyczących lokalizacji, lokalizacja będzie regularnie przesyłana do EasyWeb s.r.o. w celu przetworzenia i wykorzystania, jeżeli zostanie udzielona zgoda.

Użytkownik może w każdej chwili wyregulować tę funkcję w ustawieniach systemu operacyjnego na swoim urządzeniu końcowym, tzn. zezwolić na zbieranie danych dotyczących lokalizacji lub wycofać się z jej używania..

Dane o lokalizacji są również przetwarzane przez Zeniors w celach reklamowych, chyba że użytkownik sprzeciwił się ich wykorzystaniu w ustawieniach aplikacji. (patrz szczegóły dotyczące reklamy w punkcie 4).

Dane lokalizacyjne przechowujemy w formie nieskróconej przez okres do 14 dni oraz w formie skróconej do 90 dni.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 I lit. b) lub f ) EU-GDPR.

3.2. Dane, które otrzymujemy w wyniku korzystania przez Ciebie z aplikacji Zeniors

3.2.1 Adresy IP i dane sieciowe

Adresy IP i związane z nimi dane sieciowe (np. kraj, w którym zarejestrowany jest IP) użytkowników są rejestrowane dla celów bezpieczeństwa i weryfikacji. Ma to na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z usługi.

Dane są przetwarzane i wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania fałszywych profili, nielegalnych działań i spamu oraz w celu zapewnienia integralności i stabilności platformy Zeniors.

W tym celu gromadzone dane przechowujemy w całości przez okres do 90 dni, a następnie aż do momentu usunięcia Twojego profilu. Podstawą prawną tego przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 I f) EU-GDPR.

3.2. 2 Dane urządzenia

Podczas korzystania z aplikacji lub strony internetowej, otrzymujemy informacje o używanym urządzeniu, takie jak producent, system operacyjny, identyfikator reklamowy.

Dane te są przetwarzane i wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania fałszywych profili, nielegalnych działań i spamu, a także w celu zapewnienia integralności i stabilności platformy Zeniors.

W tym celu gromadzone dane przechowujemy w pełnej formie przez okres do 90 dni i usuwamy je po usunięciu konta użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 I f) EU-GDPR.

3.2.3. Dane o wydarzeniach

Korzystając z aplikacji, otrzymujemy informacje o Twoich działaniach (tzw. zdarzeniach) w aplikacji, na przykład gdy klikniesz dane, wyszukujesz użytkowników, tworzysz dopasowanie lub wysyłasz wiadomości.

Podane dane będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas w celu korzystania z usług Zeniors. Służy to w szczególności do tego, aby Zeniors wybierali zalecenia dla innych profili użytkowników według różnych kryteriów dla użytkownika i wyświetlali je w obrębie Zeniors .

Te dodatkowe informacje zwiększają prawdopodobieństwo zetknięcia się z odpowiednimi profilami użytkowników. Dane te są ważną częścią zrozumienia, które profile mogą być interesujące dla użytkownika i które z nich chcemy wyświetlić.

Dane te są również przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane do zapobiegania i zwalczania fałszywych profili, nielegalnych działań i spamu oraz do zapewnienia integralności i stabilności platformy Zeniors.

Dane te usuwamy, gdy użytkownik usuwa swoje konto użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 I lit. b) EU-GDPR lub Art. 6 I lit. f) EU-GDPR.

3.3 Szczegóły płatności (zakupy w aplikacji)

Nie gromadzimy i nie przetwarzamy danych osobowych użytkowników, gdy kupują lub pobierają oni Zeniors za pośrednictwem App Store. Dane te, w szczególności dane służące do elektronicznego przetwarzania płatności, są gromadzone i przetwarzane wyłącznie bezpośrednio przez dany App Store. Korzystając ze Sklepów App Store, użytkownik powinien zapoznać się z ich polityką prywatności:

W wypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez dany App Store (np. w jaki sposób mogę usunąć moje dane?), prosimy o kontakt z App Store, w którym pobrano lub zakupiono aplikację bezpośrednio.

4. W jaki sposób moje dane będą wykorzystywane przez Zeniors do celów reklamowych?

Dane wykorzystujemy do celów reklamowych na dwa sposoby:
  1. Do celów autopromocji
  2. Do wyświetlania personalizowanych reklam.

4.1. W jaki sposób Zeniors wykorzysta moje dane do autopromocji?

Na naszej platformie wyświetlamy autoreklamy dla naszych użytkowników, a także informujemy ich pocztą elektroniczną, np. o jednorazowych promocjach, obniżonych cenach pakietów lub podobnych ofertach. Aby móc wyświetlać odpowiednie oferty, wykorzystujemy informacje, które są nam przekazywane przez użytkownika (np. dane profilu) oraz informacje, które otrzymujemy automatycznie w wyniku korzystania z naszej platformy.

W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z serwisu w celach reklamowych poprzez dezaktywację spersonalizowanej reklamy w ustawieniach aplikacji w sekcji Prywatność lub w ustawieniach swojego urządzenia.

Dane te będą przekazywane wyłącznie w sposób opisany w punkcie 6.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes Zeniors zgodnie z art. 6. 6 I lit. f GDPR.

4.2. W jaki sposób Zeniors wykorzysta moje informacje do wyświetlania spersonalizowanych reklam?

4.2.1. Reklama personalizowana

EasyWeb s.r.o. wybrała model freemium dla Zeniors , tzn. z podstawowej wersji Zeniors może korzystać każdy użytkownik bez uiszczania opłaty

Jednak użytkownikowi wyświetla się reklama w wersji bezpłatnej. Reklama wyświetlana na Zeniors zawiera własne treści reklamowe (np. poprzez członkostwo VIP Zeniors).

4.2.2. Dzielenie się danymi z osobami trzecimi

EasyWeb s.r.o. udostępnia dane osobom trzecim tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy jest to pilnie potrzebne do funkcjonowania Zeniors. W przeciwnym razie żadne dane nie będą udostępniane innym osobom trzecim..

4.2.3. Podstawa prawna wykorzystania danych do wyświetlania spersonalizowanych reklam

EasyWeb s.r.o. opiera przetwarzanie i ujawnianie powyższych danych na realizacji umowy z użytkownikiem, jego zgodzie i uzasadnionym interesie Zeniors.

EasyWeb s.r.o. świadczy swoje usługi w modelu Freemium, co oznacza, że części dla Zeniors są bezpłatne. Aby umożliwić użytkownikom bezpłatne korzystanie z platformy Zeniors, Zeniors wyświetla reklamy i wykorzystuje w tym celu dane osobowe zgodnie z powyższymi postanowieniami.

Warunkiem wstępnym przekazania powyższych danych odbiorcom jest zawsze podjęcie środków umownych, prawnych, technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, że dane są wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych.

Korzystając z aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych, co jest konieczne w wyjątkowych przypadkach, już w bezpłatnej wersji.

Spółka EasyWeb s.r.o. ograniczyła swój wybór danych do tych, które nawet jeśli staną się znane, czy to z powodu naruszenia prawa, czy też ataków hakerskich na partnerów EasyWeb s.r.o., nie mają wysokiego poziomu wrażliwości dla poszczególnych użytkowników. Z tego powodu Zeniors przekazują dane tylko w formie pseudonimowej, tzn. indywidualni użytkownicy mogą być zidentyfikowani tylko przy dużym wysiłku technicznym i z naruszeniem prawa.

Zeniors przekazują tylko te dane, które użytkownik dobrowolnie podał do publicznej wiadomości w aplikacji dla Zeniors i które w związku z tym są rozpoznawalne przez użytkownika jako dane o niskiej czułości, oraz dane dotyczące urządzeń i połączeń, które z natury rzeczy nie są wrażliwe.

5. Jakie pliki cookie i inne usługi są zintegrowane?

5.1 Cookies

Aplikacja Zeniors została opracowana technologicznie w taki sposób, że nie wymaga plików cookie i dlatego nie przechowuje plików cookie.

5.2 Facebook- Połącz

EasyWeb s.r.o. oferuje użytkownikowi możliwość zapisania się do Zeniors z Facebook Connect. W celu rejestracji użytkownik jest przekierowany na stronę Facebook (obsługiwaną przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), gdzie loguje się za pomocą swoich danych użytkownika, jeżeli jeszcze nie jest zalogowany. Po kliknięciu na nazwę użytkownika, odpowiedni profil na Facebook i profil użytkownika w serwisie Zeniors są następnie łączone razem. Poprzez link EasyWeb s.r.o. automatycznie otrzymuje dane użytkownika z Facebook w postaci adresu e-mail i innych danych w ramach publicznego profilu użytkownika na Facebook. Publiczny profil na Facebook zawiera dane, które użytkownik udostępnił publicznie na Facebook. Zazwyczaj publiczny profil na Facebook zawiera następujące dane: Imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, język, kraj, przedział wiekowy, identyfikator na Facebook, znajomi, sympatie i status związku.

Z tych danych przekazywanych z Facebook EasyWeb s.r.o. korzysta z adresu e-mail, identyfikatora Facebook, zdjęcia profilowego, lubi i urodzin. Informacje te są wykorzystywane dla profilu użytkownika. Dalsze informacje o serwisie Facebook Connect i ustawieniach prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie prywatności i warunkach korzystania z serwisu Facebook na stronie www.facebook.com/policy.php.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest wówczas zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6 I lit. a) PKBR.

5.3 Google Ads (dawniej Google AdWords)

Korzystamy z "Google Ads" (dawniej Google AdWords), usługi Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej "Google"). Google Ads pozwala nam na zwrócenie uwagi na nasze atrakcyjne oferty poprzez reklamę na zewnętrznych stronach internetowych. Dzięki temu możemy określić, na ile skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Te materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych "AdServers". W tym celu stosujemy tzw. AdServer-Cookies, za pomocą których można mierzyć pewne parametry pomiaru sukcesu, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięć przez użytkowników. Jeśli użytkownik dotrze do Zeniors za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads będzie przechowywać plik cookie na urządzeniu użytkownika. Te pliki cookie zazwyczaj wygasają po 30 dniach.

Nie mają one na celu identyfikacji użytkownika osobiście. Następujące informacje są zazwyczaj przechowywane jako wartości analityczne dla tego pliku cookie: Unikatowy identyfikator pliku cookie, liczba emisji reklam na miejsce (częstotliwość), ostatnia emisja (dotyczy konwersji post-view), informacja o rezygnacji (zaznaczenie, że użytkownik nie chce być już adresowany). Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony klienta reklamy, a zapisany na jego komputerze plik cookie nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Do każdego klienta reklamy przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów ogłoszeń. My sami nie zbieramy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Otrzymujemy jedynie oceny statystyczne od Google. Dzięki tym ocenom możemy rozpoznać, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dodatkowych danych na temat wykorzystania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy na ich podstawie zidentyfikować użytkowników.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym, Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google poprzez wykorzystanie reklam Google. Zgodnie z naszą wiedzą, Google otrzymuje od nas informacje o tym, że wywołaliście Państwo odpowiednią część Zeniors lub kliknęliście na reklamę. Jeśli użytkownik posiada konto użytkownika w Google i jest zarejestrowany, Google może przypisać wizytę do jego konta użytkownika. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie są Państwo zalogowani, istnieje możliwość, że Google dowie się i zapisze Państwa adres IP.

Używamy Google Ads do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do dostarczania reklam, które są istotne i interesujące dla Ciebie, do poprawy raportów wydajności kampanii i osiągnięcia sprawiedliwej kalkulacji kosztów reklamy. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez zewnętrznego dostawcę. Możesz zapobiec instalacji plików cookie usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując ich zapisywanie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będzie można korzystać z wszystkich funkcji Zeniors w pełnym zakresie. Zapisywanie plików cookie można również uniemożliwić poprzez ustawienie przeglądarki internetowej tak, aby blokowała ona pliki cookie z domeny "www.googleadservices.com". (www.google.com/settings/ads). Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że to ustawienie zostanie usunięte, jeśli usuniesz swoje pliki cookie. Ponadto, możesz dezaktywować reklamy oparte na zainteresowaniach klikając na link http://optout.aboutads.info. Zwracamy uwagę, że to ustawienie zostanie również usunięte, jeśli usuniesz swoje pliki cookie.

Informacje od osób trzecich: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:

6. W jaki sposób dane są ujawniane lub przekazywane

EasyWeb s.r.o. nie przekazuje danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę, przekazanie jest wymagane przez prawo lub jest dozwolone przez prawo.

6.1 Ogólne informacje na temat ujawniania danych osobowych

Dane użytkownika i inne dane

Inne ujawnienia

EasyWeb s.r.o. może udostępniać lub ujawniać informacje o klientach w następujący sposób:

6.2 Kategorie odbiorców danych

EasyWeb s.r.o. ujawni Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji naszych własnych celów biznesowych (tj. w szczególności do świadczenia usług, które jesteśmy Państwu winni), jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, jeżeli leży to w naszym uzasadnionym interesie lub jeżeli wymaga tego od nas prawo albo nakaz sądowy lub rządowy..

Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług w zakresie przetwarzania danych. Zazwyczaj odbywa się to na zasadzie tzw. kontraktowego przetwarzania danych, w którym pozostajemy odpowiedzialni za ich przetwarzanie. Każdemu z tych usługodawców sprawdzamy z góry, jakie środki podjęli w celu ochrony danych i bezpieczeństwa danych, a tym samym zapewniamy przestrzeganie przewidzianych prawem przepisów umownych dotyczących ochrony danych osobowych.

Następujące kategorie odbiorców otrzymują obecnie od nas dane osobowe:

W zależności od charakteru świadczonych usług, EasyWeb s.r.o. może również korzystać z usług podmiotów stowarzyszonych jako przetwórców danych w celu świadczenia niektórych lub wszystkich usług oferowanych klientowi.

6.3. Kraje trzecie

Przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się, ale tylko zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi dopuszczalności. Przekazywanie danych do następujących państw odbywa się zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi w zakresie dopuszczalności:

Umowa o ochronie prywatności, decyzja w sprawie odpowiedniej ochrony prywatności oraz standardowe klauzule umowne UE są dostępne na stronie internetowej Komisji UE (ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en).

7. W jaki sposób dane są przetwarzane i wykorzystywane do zapobiegania i zwalczania fałszywych profili, nielegalnych działań i spamu oraz w celu zapewnienia integralności i stabilności aplikacji Zeniors?

W celu zwalczania fałszywych profili, nielegalnych działań (oszustwa, wymuszenia, prostytucja, itp.), SPAM (reklama zewnętrzna) oraz zapewnienia integralności i stabilności platformy Zeniors, dane osobowe są wykorzystywane w następujący sposób:

Podstawa prawna

Zeniors wspierają wyżej wymienione przetwarzanie danych w oparciu o sztukę. 6 I lit. f PKBR. Zeniors mają uzasadniony interes w utrzymaniu stabilnej i wolnej od SPAM-u, naruszeń prawa i fałszywych profili.

8. Jak przebiega proces usuwania danych i tworzenia kopii zapasowych?

Gdy profil użytkownika zostanie usunięty (uwaga: nie przez usunięcie aplikacji Zeniors App!) lub gdy zostaniemy o tym powiadomieni, wszystkie zebrane dane użytkownika zostaną usunięte lub uczynione anonimowymi. Ponadto użytkownik może w każdej chwili sam usunąć poszczególne dane z profilu lub poprosić nas o to za pomocą odpowiedniego powiadomienia.

Z usunięcia wyłączone są dane, które muszą być przechowywane ze względu na przepisy prawa, w celu realizacji umów lub realizacji umów z innymi użytkownikami. W związku z tym, w przypadku usunięcia danych, Zeniors nie usuwają następujących danych w szczególności natychmiast, lecz dopiero po upływie określonego czasu:

Kiedy usuwamy dane, które dany użytkownik udostępnił innym użytkownikom?

Dane, które są publicznie dostępne w profilach użytkowników, np. zdjęcia profilowe, zdjęcia w strumieniu oraz dane profilowe, usuwamy natychmiast, zgodnie z powyższymi standardami.

Nie możemy po prostu usunąć informacji, które dany użytkownik nie udostępnił publicznie innym użytkownikom w aplikacji Zeniors bez naruszania praw innych użytkowników. Dlatego treść czatu jest usuwana dopiero po tym, jak obaj użytkownicy usuną siebie nawzajem.

Kiedy następuje skasowanie?

Usuwanie z produkcyjnych baz danych, a tym samym z interfejsu Zeniors jest natychmiastowe, jednak usunięcie ze wszystkich warstw serwera, pamięci podręcznej i zapasowych baz danych Zeniors może potrwać nawet do 14 dni

Jeśli usunięcie danych nie jest możliwe, zostaną one zanonimizowane lub zablokowane.

Spółka EasyWeb s.r.o. zastrzega sobie prawo do sprawdzenia plików z profilami przed ich usunięciem i w razie potrzeby do ich zapisania, jeżeli na podstawie pewnych faktów istnieje podejrzenie, że profile użytkowników są wykorzystywane w sposób naruszający prawo lub umowę. Służy to ochronie użytkowników korzystających z usług EasyWeb s.r.o.

Niezależnie od usunięcia danych wywołanego usunięciem profilu użytkownika, Zeniors automatycznie usuwają w regularnych odstępach czasu dane historyczne, które nie są już potrzebne do realizacji umowy (np. historyczne dane dotyczące lokalizacji i dane IP).

EasyWeb s.r.o. tworzy tzw. kopie zapasowe w celu zabezpieczenia zasobów danych, które po 14 dniach są nadpisywane i tym samym trwale usuwane. Jeżeli te kopie zapasowe zawierają pliki dziennika, to są również usuwane. Jeżeli profil użytkownika zostanie całkowicie usunięty, zostaną usunięte również pliki z logami.

9. Jakie środki bezpieczeństwa danych są stosowane w Zeniors?

EasyWeb s.r.o. bardzo poważnie traktuje zaufanie użytkowników i ochronę danych. W celu zapobieżenia nieupoważnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych użytkownika, zachowania integralności danych i zapewnienia właściwego wykorzystania informacji spółka EasyWeb s.r.o. wdraża odpowiednie procedury fizyczne, techniczne i administracyjne w celu zabezpieczenia zebranych przez EasyWeb s.r.o. informacji.

W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony danych użytkownika aplikacja Zeniors korzysta z bezpiecznego połączenia SSL, tzn. dane są przesyłane w formie zaszyfrowanej między serwerami a przeglądarką oraz między serwerami a aplikacją.

10. Prawa użytkownika: Zgoda i odwołanie, informacje, poprawianie, usuwanie, przekazywanie

10.1 Zgoda i wycofanie

Rejestrując się w Zeniors, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz warunkami i zasadami. Użytkownik musi wyraźnie zadeklarować tę zgodę podczas tworzenia profilu użytkownika. Zgoda ta, jak również cały proces tworzenia profilu użytkownika, jest rejestrowana przez EasyWeb s.r.o.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Można tego dokonać poprzez usunięcie profilu użytkownika (nie aplikacji Zeniors App), w określonych miejscach aplikacji Zeniors App w ramach profilu użytkownika lub poprzez wysłanie do nas e-maila lub listu:

10.2 Informacje, poprawianie, usuwanie, przekazywanie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych oraz, jeśli ma to zastosowanie, prawo do ich korekty i/lub usunięcia lub przekazania.

W tym celu użytkownik może skontaktować się np. z privacy@zeniors.com za pomocą poczty elektronicznej.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Zeniors App.

11. Zmiany w polityce prywatności

EasyWeb s.r.o. będzie aktualizować niniejszą politykę prywatności w miarę potrzeb. Korzystanie z danych użytkowników podlega aktualnej wersji, którą można znaleźć na stronie zeniors.com/privacy. W przypadku zmiany niniejszego oświadczenia dotyczącego obszaru materialnego (np. zmiana uprawnień, nowych funkcji, nowej osoby kontaktowej itp.), użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail powiązany z profilem użytkownika. Jeżeli po wejściu w życie tych zmian użytkownik nadal będzie korzystał z usług Zeniors, wyraża on zgodę na to, aby zmieniona polityka prywatności była prawnie wiążąca..

12. Osoba kontaktowa ds. Ochrony danych i inspektora ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, ujawniania, korygowania, blokowania lub usuwania danych oraz cofania udzielonych zgód, użytkownik powinien - jeżeli ma to zastosowanie - usunąć swój profil użytkownika (nie Aplikację Zeniors) lub zmienić go w określonych punktach Aplikacji Zeniors w ramach profilu użytkownika lub skontaktuj się z nami przez e-mail lub listownie: